1e kleuter


JUF SOFIE - k1@dewegwijzer.be


Welkom in de Jules klas!


Dit was onze carnavalsfoto voor de krokusvakantie. We maakten popcorn en er was een bubbelfeestje.

Ons thema voor de komende twee weken is 'goudlokje en de drie beren'.

Activitetien voor het schooljaar :

24/02 : pedagogische studiedag

15/03 : vrije dag

18/03 : muzische dag

25/04 : sneukeltocht 

25/05 : schoolreis kleuters

05/06 : open klasdag

24/06 : oudercontact

30/06 : laatste schooldag