Wij werken aan een

Rots- en Waterschool!

Onze rots - en watertrainers zijn juf Natalie, Juf Annelore en juf Françoise


De kinderen van het lager krijgen elke week 25 minuten rots- en watertraining. Samen met het vijfde leerjaar doet ook het rots- en waterproject zijn intrede in de kleuterklassen.


Hoofddoel: Het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op hoe zien leerlingen zichzelf en hoe gaan leerlingen met elkaar om.